تحلیل آن چین
خبرنامه هفته ۵۰ گلسنود
تحلیل آن چین

خبرنامه هفته ۵۰ گلسنود

پس از نوسانات زیاد بازار در هفته گذشته، ارزیابی و بررسی واکنش سرمایه‌گذاران، تغییر در الگوهای تکنیکال و احساسات بازار و همچنین بررسی داده‌های آنچین و بازار مشتقات بسیار ارزشمند است. برای دستیابی به این هدف، خبرنامه این هفته مقایسه‌هایی را بین کاهش لوریج معاملات اهرم دار و ساختار بازار از ماه می تا جولای ارائه می‌دهد.
Bit Quester
Bit Quester Dec 15, 2021
شاخص NVT و انواع آن در تحلیل آن‌چین و بررسی روند بیتکوین با کمک از این شاخص
تحلیل آن چین

شاخص NVT و انواع آن در تحلیل آن‌چین و بررسی روند بیتکوین با کمک از این شاخص

شاخص NVT از تقسیم ارزش کل شبکه که ما آن را به نام مارکت‌کپ می‌شناسیم بر ارزش معاملات شبکه به دست می‌آید و به‌نوعی ارتباط بین مارکت‌کپ و ارزش معاملاتی که در شبکه اتفاق می‌افتد را مورد بررسی قرار می‌دهد.
Amir Jafarzadeh
Amir Jafarzadeh Dec 11, 2021
تحلیل آن‌چین بیتکوین -هجدهم آذر
تحلیل آن چین

تحلیل آن‌چین بیتکوین -هجدهم آذر

بررسی چند معیار سایت Santiment مربوط به روند میان‌مدت بیتکوین
Mr Trader
Mr Trader Dec 09, 2021
تحلیل آن‌چین بیتکوین – شانزدهم آذر
تحلیل آن چین

تحلیل آن‌چین بیتکوین – شانزدهم آذر

بررسی توییت سایت گلسنود - آن‌چین
Mr Trader
Mr Trader Dec 05, 2021
تحلیل آن‌چین (on-chain) یا درون زنجیره‌ای
(قسمت دوم) - سایت‌های مفید و محدودیت‌های این داده‌ها
تحلیل آن چین

تحلیل آن‌چین (on-chain) یا درون زنجیره‌ای (قسمت دوم) - سایت‌های مفید و محدودیت‌های این داده‌ها

معیارهای درون زنجیره‌ای بینشی جالب از وضعیت لحظه‌ای یک شبکه بلاک‌چین ارائه می‌دهد. با آگاهی از این معیارها، معامله‌گران می‌توانند از فرصت‌هایی که این ابزارها ارائه می‌دهند سرمایه‌گذاری کنند و تحلیل خود را از بازار تقویت کنند.
Grizzly
Grizzly Dec 01, 2021