پادکست با موضوع "منشا پولی که وارد بازار می‌کنید از کجاست؟"

Grizzly
Grizzly May 30, 2022
پادکست با موضوع "منشا پولی که وارد بازار می‌کنید از کجاست؟"

در این پادکست به همراه اقبال عزیز در مورد منشا پولی که وارد بازار می‌کنیم و اثرات آن بر معاملات و سرمایه‌گذاری صحبت کردیم.

لینک کست‌باکسارسال دیدگاه جدید