برچسب : تومو
تحلیل تکنیکال TOMO (تومو) - بیست و هفتم آذر
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال TOMO (تومو) - بیست و هفتم آذر

در بازه زمانی هفتگی، توموچین در یک کانال ساید وی بلند مدت قرار دارد. مطابق چارت محدوده قیمتی 3.4-3.9 دلار (باکس آبی رنگ) سقف و باکس بنفش رنگ(1.7-1.9 دلار) کف این تریدینگ رنج است.
Hossein
Hossein Dec 18, 2021