برچسب : دائو
دائو DAO چیست؟
مقالات آموزشی

دائو DAO چیست؟

به کمک قرارداد هوشمند می‌توانیم دستگاه‌ها و یا سازمان‌های کاملاً هوشمندی داشته باشیم که تمام فعالیت‌ها توسط کدهای از پیش نوشته شده به رأی گذاشته و در صورت اقبال حداکثری اجرا شود.
Ali Pasban
Ali Pasban Dec 29, 2021