برچسب : نظام پولی
بیتکوین کپی‌شدنی نیست
مقالات آموزشی

بیتکوین کپی‌شدنی نیست

در کودکی، همه ما می‌آموزیم که پول روی درختان رشد نمی‌کند. از سویی دیگر به‌عنوان یک جامعه، معتقد شده‌ایم که این امر نه تنها امکان‌پذیر هست بلکه یک عملکرد عادی، ضروری و مولد برای اقتصاد ما است. قبل از بیتکوین، این امتیاز برای بانک‌های مرکزی جهانی محفوظ بود. بعد از بیتکوین، هر شخصی به نظر می‌رسد به این فکر است که وی نیز می‌تواند پول ایجاد کند.
Sepehr
Sepehr Mar 06, 2022