برچسب : هوش مصنوعی
راسته که کریپتوبات پول درمیاره؟
مقالات آموزشی

راسته که کریپتوبات پول درمیاره؟

معاملات الگوریتمی (الگو-تریدینگ) مدلی از معاملات هستند که از الگوریتم برای ورود به بازار و خروج از آن استفاده می‌کنند؛ به این شکل که الگوریتم‌ها و قوانینی برای ثبت خرید و فروش در یک برنامه‌ی کامپیوتری تعریف می‌شوند و برنامه بر اساس آن‌ها برای ورود به بازار و یا خروج از آن تصمیم می‌گیرد و سپس معامله را اجرا می‌کند.
Bahman
Bahman Dec 19, 2021