برچسب : کریپتوکوآنت
تحلیل آن‌چین (on-chain) یا درون زنجیره‌ای
(قسمت دوم) - سایت‌های مفید و محدودیت‌های این داده‌ها
تحلیل آن چین

تحلیل آن‌چین (on-chain) یا درون زنجیره‌ای (قسمت دوم) - سایت‌های مفید و محدودیت‌های این داده‌ها

معیارهای درون زنجیره‌ای بینشی جالب از وضعیت لحظه‌ای یک شبکه بلاک‌چین ارائه می‌دهد. با آگاهی از این معیارها، معامله‌گران می‌توانند از فرصت‌هایی که این ابزارها ارائه می‌دهند سرمایه‌گذاری کنند و تحلیل خود را از بازار تقویت کنند.
Grizzly
Grizzly Dec 01, 2021