برچسب : DOT
تحلیل تکنیکال DOT (پولکادات) -پنجم دی
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال DOT (پولکادات) -پنجم دی

رمزارز دات در چارت روزانه خود بعد از شکست خط روند نزولی کوتاه مدت خود اکنون درگیر MA200 خود است و در بالای سطح استاتیک معتبر و مهمی قرار گرفته است که نقش حمایتی و مقاومتی از ابتدای سال جاری بر عهده داشته است.
Grizzly
Grizzly Dec 26, 2021