برچسب : NVT
شاخص NVT و انواع آن در تحلیل آن‌چین و بررسی روند بیتکوین با کمک از این شاخص
تحلیل آن چین

شاخص NVT و انواع آن در تحلیل آن‌چین و بررسی روند بیتکوین با کمک از این شاخص

شاخص NVT از تقسیم ارزش کل شبکه که ما آن را به نام مارکت‌کپ می‌شناسیم بر ارزش معاملات شبکه به دست می‌آید و به‌نوعی ارتباط بین مارکت‌کپ و ارزش معاملاتی که در شبکه اتفاق می‌افتد را مورد بررسی قرار می‌دهد.
Amir Jafarzadeh
Amir Jafarzadeh Dec 11, 2021