برچسب : Taker
سفارش‌های خرید/فروش به دست چه کسانی باز/بسته می‌شود؟
تحلیل آن چین

سفارش‌های خرید/فروش به دست چه کسانی باز/بسته می‌شود؟

داده‌های Taker , Maker از بنیادی‌ترین مباحث هر بازاری به‌حساب می‌آیند که دانستن حجم دو طرف معامله در زمان مشخص و نسبت این دو حجم به همدیگر ضروری است.
Amir Jafarzadeh
Amir Jafarzadeh Jan 27, 2022