برچسب : ذخیره اطلاعات
اینترنت نسل سوم یا WEB 3.0
مقالات آموزشی

اینترنت نسل سوم یا WEB 3.0

این تکنولوژی بر اساس بلاکچین طراحی شده است و دیگر سرور متمرکزی وجود ندارد و رسما نمیتوانند اطلاعات شخصی را جمع‌آوری کنند و از آن سواستفاده کنند زیرا دیگر دسترسی به این اطلاعات ندارند.
Ali Pasban
Ali Pasban Dec 28, 2021