برچسب : سختی شبکه
آیا استخراج بیتکوین همچنان سودآور است؟
مقالات آموزشی

آیا استخراج بیتکوین همچنان سودآور است؟

در روزهای اولیه بیتکوین، استخراج می‌توانست یک فعالیت سودآور برای ماینرهای شخصی باشد. با افزایش سطح سختی الگوریتم بیتکوین و ورود بازیگران نهادی بزرگ به اکوسیستم استخراج بیتکوین، اقتصاد آن تغییر کرده است و اکنون تحت سلطه استخرهای استخراج قرار دارد. ماینرهای شخصی باید قبل از انجام فعالیت، تجزیه و تحلیل هزینه و فایده را با درنظرگرفتن متغیرهایی مانند هزینه برق، کارایی و قیمت بیتکوین انجام دهند.
Shadi
Shadi Dec 08, 2021