برچسب : Entity
تعریف اصطلاح Entity ؛ بیتکوین در اختیار چه کسانی است؟
تحلیل آن چین

تعریف اصطلاح Entity ؛ بیتکوین در اختیار چه کسانی است؟

سوال بنیادی در بین سرمایه‌گذاران بیتکوین وجود دارد و آن سوال هم این است که "چند نفر از بیتکوین استفاده می‌کنند و صاحبان بیتکوین چند نفر هستند؟ "
Amir Jafarzadeh
Amir Jafarzadeh Jan 27, 2022