برچسب : REEF
بررسی پروژه ریف REEF
معرفی و بررسی پروژه

بررسی پروژه ریف REEF

رییف یک پروژه دیفای با هدف آسان نمودن ویکپارچه‌سازی سرمایه‌گذاری در دیفای برای کاربران هست. تجمیع‌کننده هوشمند لیکویدیتی Smart Liquidity Aggregato و یک موتور بهینه‌ساز بهره مبتنی برهوش مصنوعی (AI-Driven Yield Engine)، دو قسمت این پروژه هستند.
Amir
Amir Oct 27, 2021